06-15223030

Voorwaarden & privacy

Voorwaarden

Verloop van de afspraak

Neem bij de eerste afspraak je zorgverzekeringspasje mee; deze heb ik nodig voor het maken van de factuur. Het eerste consult begint met een intakegesprek om jouw hulpvraag duidelijk te krijgen.

Betaling

Je kunt na het consult pinnen of contant afrekenen.

Annulering

Annulering van een afspraak is tot 24 uur voor aanvang van het consult, telefonisch, per sms of per e-mail, mogelijk. Annuleer je korter van tevoren dan wordt 50 euro in rekening gebracht. Dat geldt ook voor niet nagekomen afspraken.

Als je klachten hebt die lijken op griep, Covid of andere besmettelijke infecties dan vind ik het fijn om tijdig je afspraak te annuleren. 

Intake en je gezondheid

Bij de eerste behandeling wordt een intakegesprek gehouden om na te gaan wat jouw wensen zijn en welke behandeling het meest passend bij jouw situatie is. Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden, geef dit dan door. Belangrijk voor vrouwen om door te geven als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie over je gezondheid.

Wanneer kan er niet behandeld worden?

Er zijn redenen waarom je helemaal niet, of gedeeltelijk niet behandeld mag worden, tenzij er toestemming is van de behandelende arts en/of specialist. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of specialist.
Koorts, griep, Covid-19, ziekten waarbij er sprake is van verhoogde stofwisseling, besmettelijke huidziekten, infectieziekten, ernstige vaatziekten, psoriasis, kanker, trombose, gebruik van antibiotica, ontstekingsremmers, extreme vermoeidheid en uitputting zijn redenen om niet te behandelen.
In dit geval kan wel behandeld worden, maar niet op het hele lichaam. Dit is bij open wonden, zwangerschap, ontstekingen en spataderen.

 

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het clientendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld “behandeling natuurgeneeskunde”
 • De kosten van het consult

Cookies

Mindful Touch gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.  Mindful Touch gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, of op de cookie banner je eigen voorkeur kenbaar te maken.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie deze website voor een toelichting.

 

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om je onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of we er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (hannah@mindfultouch.nl) worden ingediend. Op deze pagina van mijn beroepsvereniging VBAG vind je meer informatiue.

Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 2 weken, met je besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt je hierover geïnformeerd door Mindful Touch. Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvang je een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie. 

Lukt het niet er samen uit te komen, dan kun je je beroepen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie. Daarvoor is de praktijk aangesloten bij Quasir.

Mindful Touch voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Wanneer je een klacht indient via een van de instanties, informeer dan de zorgverlener vooraf.